you are here: KU.de  Faculties  Ingolstadt School of Management (WFI)  Home Christian Social Ethics and Social Policy  Team  Ren Peng

Ren Peng

 

Adress:   Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

               Mrs. Ren Peng

                Auf der Schanz 49

                Ingolstadt School of Management 

                 85049 Ingolstadt

Room:       303 MB (Main Building - 3rd Floor) 

Phone:      +49 841 937 21832

              

Email:        Ren.Peng@ku.de