Mittlere und Neue Kirchengeschichte

Herzlich Willkommen am Lehrstuhl für Mittlere und Neue Kirchengeschichte

Eröffnung
© B. Schmidt

Hausanschrift:                                                                                                        Postanschrift:

Lehrstuhl für Mittlere und Neue Kirchengeschichte                                  Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt

Theologische Fakultät                                                                                      Lehrstuhl für Mittlere und Neue Kirchengeschichte

Pater-Philipp-Jeningen-Platz 6                                                                       Ostenstraße 28a

D - 85072 Eichstätt                                                                                            D - 85072 Eichstätt